piątek, 21 sierpnia, 2020

Co to jest licznik impulsów?

Share

W celu sprawnej automatyzacji procesów produkcyjnych, niezwykle często wykorzystywane są specjalne liczniki impulsów. Wchodzą one w skład większych systemów, które w znaczący sposób mogą usprawnić pracę w zakładzie.

Licznik impulsów – co to jest? 

Licznik impulsów to układ cyfrowy służący do zliczania oraz zapamiętywania impulsów podawanych na wejściu zliczającym. Impulsy te pochodzą od czujników oraz zewnętrznych urządzeń. Sterowanie licznikami odbywa się w sposób napięciowy lub beznapięciowy (liczniki elektroniczne) – liczy się wtedy zamknięcie styku.

Czym są impulsy? Określić je można jako zjawiska lub konkretne czynności, jakie wykonują sprzęty. Będą to więc uderzenia, obroty czy też włączenia. Ich interpretacją zajmuje się wejście zliczające. W skład budowy urządzenia wchodzi również wejście zerujące. Pozwala ono na zerowanie licznika, czyli ustawienie jego stanu początkowego.

Jaki licznik impulsów wybrać? 

Podobnie jak w przypadku większości urządzeń pomiarowych (a zwłaszcza tych stosowanych w przemyśle), liczniki impulsów występują w wielu odmianach. Przeważnie są one mocno zróżnicowane pod względem sposobu wykonania oraz działania. Mając to na uwadze, warto dobierać rozwiązania do konkretnych potrzeb oraz specyfiki zakładu produkcyjnego czy innego miejsca, w którym liczniki mają być wykorzystane. Spośród sprzętów oferowanych na rynku, wymienić możemy między innymi:

  •       panelowe liczniki impulsów – urządzenia pozwalające podejrzeć liczbę zliczonych impulsów. Uwagę warto zwrócić na to, w jakim zakresie przeprowadzają zliczanie. W standardowych sprzętach na panelu mieści się do 6 cyfr. Oczywiście dostępny powinien być także przycisk resetujący lub wejście resetujące.
  •       programowalne liczniki impulsów – wyposażane są w panele sterujące, za sprawą których nie tylko przeanalizujemy pracę urządzeń, ale też wprowadzimy stosowne zmiany. Ustalić możemy na przykład próg granicznej liczby impulsów zliczanych w kolejnych cyklach pracy. Tego typu liczniki zazwyczaj działają w trybie lokalnym i globalnym, dysponują również pamięcią stanu po odcięciu zasilania,
  •       liczniki kilkukanałowe – od liczby kanałów zależy, ile tak naprawdę liczników funkcjonuje w jednym urządzeniu. Każdy kanał jest bowiem niezależny, przez co zliczają one impulsy zgodnie z osobnymi nastawami. Uwagę warto zwrócić na funkcje dodatkowe, takie jak chociażby obsługa protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU, różne opcje wyzwolenia, filtr częstotliwościowy czy też pamięć stanu liczników  po zaniku zasilania.

Co ważne, urządzenia dostępne na rynku są zróżnicowane także pod względem sposobu resetowania. Odbywa się ono ręcznie lub elektrycznie. Szczegółowa analiza specyfikacji oferowanych liczników impulsów pozwoli dokonać właściwego wyboru.

Zastosowanie liczników impulsów 

Omówione powyżej urządzenia są bardzo często stosowane w układach automatyki, zwłaszcza w zakładach przemysłowych. Dzięki zliczaniu sygnałów AC/DC, pozwalają określić liczbę wykonywanych cykli pracy w różnorodnych układach. Licznik przyda się więc na taśmie produkcyjnej, gdzie zliczy liczbę opuszczających ją elementów czy też w systemach monitorujących pracę urządzeń rotujących (np. do zliczania obrotów). Liczniki pracują zgodnie z programem ustawionym przez użytkownika. Łatwo można więc dostosować je do potrzeb zakładu.

Równie często wykorzystywanym sprzętem w przemyśle jest również licznik czasu pracy, który mierzy, jak długo funkcjonują wybrane maszyny bądź instalacje. Wszystko to znacznie ułatwia planowanie pracy, łącznie ze wskazaniem okresu, po którym obsługiwane sprzęty muszą zostać poddane zabiegom konserwacyjnym. Zarówno liczniki impulsów, jak i czasy pracy to niezwykle przydatne elementy wielu systemów przemysłowych, a także aplikacji.

Źródło: F&F – automatyka przemysłowa