piątek, 21 sierpnia, 2020

Na czym polega program Czyste Powietrze? Jak skorzystać z dofinansowania?

Share

Zamierzasz wymienić stary kocioł na paliwo stałe? Chcesz produkować własny prąd z instalacji fotowoltaicznej? A może planujesz ocieplić dom? Rządowy Program Czyste Powietrze ułatwi Ci sfinansowanie przedsięwzięcia. Sprawdź jego założenia i wprowadzone zmiany oraz dowiedz się, jak skorzystać ze wsparcia.

Program czyste powietrze – założenia i rozszerzenie tzw. zielonej listy 

Celem Rządowego Programu Czyste Powietrze jest głównie zlikwidowanie starych kotłów grzewczych oraz zachęcenie do modernizacji termoizolacji budynków. Jak się bowiem okazuje, to właśnie domy jednorodzinne, a konkretnie przestarzałe kotły i piece na paliwa stałe, są jednymi z największych trucicieli powietrza w naszym kraju.

Program ruszył we wrześniu 2018 roku, jednak nie cieszył się zbytnią popularnością. Dlatego w maju i sierpniu 2020 roku doczekał się zmian, których celem było ułatwienie procedur przyznawania dotacji. Jakie modyfikacje wprowadzono?

Głównym novum jest rozszerzenie „Listy zielonych urządzeń i materiałów” (ZUM). Baza ta została opracowana na podstawie przepisów budowlanych i norm, które obowiązują w Polsce. W efekcie beneficjenci programu mogą liczyć na dostęp do ekologicznych, a zarazem sprawdzonych rozwiązań. Co ważne, katalog urządzeń i materiałów ma być stale aktualizowany aż do momentu zakończenia projektu w 2029 roku.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami listę wciąż będą współtworzyć producenci i autoryzowani dystrybutorzy urządzeń i materiałów. NFOŚiGW będzie jednak czuwać nad tym i eliminować przypadki nieuczciwej konkurencji. Warto pamiętać, że ZUM ma charakter informacyjny i nie jest rankingiem rozwiązań.

Wprowadzone zmiany. Bonus za instalacje fotowoltaiczne 

Aktualizacja „Listy zielonych urządzeń i materiałów” to niejedyna modyfikacja. Wprowadzono również nowe narzędzia, które mają oszczędzić czas wnioskodawców związany z wypełnianiem wniosku i dopełnieniem formalności oraz przyspieszyć weryfikację zgłoszeń. Uruchomiona została również infolinia, z której skorzystać mogą wnioskodawcy, beneficjenci, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, banki, a także producenci chcący zakwalifikować swój sprzęt i materiały do ZUM.

Jakie jeszcze zmiany wprowadzono? Od 15 maja 2020 r. wnioskodawcy mogą zastąpić większość wymaganych dokumentów oświadczeniami. Sam wniosek został uproszczony tak, aby jego uzupełnienie nie trwało dłużej niż 30 minut. Na podjęcie decyzji właściwy organ ma 30 dni kalendarzowych, chyba że wniosek został złożony w banku. Wówczas czas ten ulega skróceniu do 14 dni.

Twórcy programu przewidzieli również bonus za niskoemisyjność i zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Ma to zachęcić wnioskodawców do stosowania pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo program można łączyć z programem Mój Prąd oraz ulgą termoizolacyjną. Wydłużeniu uległ również okres realizacji projektu – zamiast 24 miesięcy beneficjent ma 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jak otrzymać dofinansowanie? Podstawowe kroki 

Żeby otrzymać wsparcie z Programu Czyste Powietrze, należy dopełnić określonych formalności. W pierwszej kolejności warto zapoznać się ze szczegółami naboru. Wszelkie niezbędne informacje, w tym regulamin, formularz wniosku i załączniki do nich czy też instrukcje, są dostępne na stronach www WFOŚiGW lub w ich siedzibach.

Następnie należy zweryfikować obecny stan budynku oraz jego potrzeby. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Określi on zakres, parametry oraz koszty termomodernizacji. Po wykonaniu audytu można przystąpić do wypełnienia wniosku. Dołączyć należy do niego określone dokumenty, wskazane przez właściwy lokalizacji WFOŚiGW, m.in. o danych potwierdzających dochód.

Weryfikacji złożonego wniosku dokonuje przedstawiciel Funduszu. Przeprowadza on wizytację budynku, na podstawie której sprawdza, czy jego stan rzeczywisty jest zgodny z tym opisanym we wniosku. Po pozytywnym rozpatrzeniu Fundusz przygotowuje umowę o dofinansowanie. Po jej podpisaniu należy złożyć jeszcze jeden wniosek, tym razem dotyczący płatności. Co ważne, nie można zapomnieć także o rozliczeniu przedsięwzięcia po jego zakończeniu.

Źródło: Inverter – instalacja fotowoltaiczna