Gdzie umieścić zbiornik na gaz propan na mniejszej działce?

Share

Aby instalacja na płynny propan mogła pracować w domu zgodnie z przeznaczeniem, niezbędne jest podłączenie jej do zbiornika na gaz. Zbiornik to swego rodzaju magazyn dla gazu propan i pozwala bez przeszkód zaopatrywać domowy kocioł w paliwo. Dla niektórych inwestorów sporym wyzwaniem staje się znalezienie odpowiedniego miejsca na działce do posadowienia zbiornika. Sprawa jest jeszcze trudniejsza, jeśli podwórko jest nieduże i przestrzeń sprawia spore ograniczenie. Pomożemy rozwiązać ten problem i podpowiemy, gdzie umieścić zbiornik na gaz propan na mniejszej działce.

Jaki zbiornik na propan wybrać na małą działkę?

Zanim zaczniemy rozpatrywać możliwości związane z lokalizacją zbiornika na gaz propan na naszej działce, w pierwszej kolejności należy wybrać rodzaj i pojemność zbiornika. Nie jest tajemnicą, że wybór odpowiedniego miejsca na posadowienie zbiornika na gaz jest ściśle związany z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

Przepisy te określają minimalne odległości, jakie zbiornik na gaz propan musi zachować względem wszelkiego typu budynków, granicy działki, studzienek kanalizacyjnych i linii energetycznych. Jednak warto wiedzieć, że te odstępy zmieniają się w zależności od pojemności oraz typu zbiornika na gaz. Inne wartości dotyczą zbiorników naziemnych, inne podziemnych zbiorników na gaz. Ponadto rosną one wraz ze wzrostem pojemności zbiornika

Z jednej strony specjaliści polecają, aby dla domów jednorodzinnych o powierzchni 150-160 m2 wybierać zbiorniki na gaz propan o pojemności 2700 l, aby tankowanie mogło odbywać się raz w roku. Ale bywa i tak, że działka jest na tyle mała, iż prawidłowe posadowienie tak dużego zbiornika nie będzie możliwe. Wtedy polecane są zbiorniki o mniejszej pojemności, na przykład 1750 l lub nawet 900 l. Specjaliści z zakresu instalacji zbiornikowych na propan sugerują, aby na mniejsze posesje wybierać podziemne zbiorniki na gaz. Dzięki temu łatwiej znaleźć dla nich odpowiednie miejsce, uwzględniając obowiązujące przepisy. Nie ma oczywiście żadnej przesłanki, która zabrania posadowienia naziemnego zbiornika na małej działce, jednak trzeba pamiętać o tym, że to trudniejsze do wykonania.

Co mówią przepisy o lokalizacji zbiornika na gaz?

Wspomnieliśmy już, że najważniejszym czynnikiem determinującym lokalizację zbiornika na naszej działce są obowiązujące przepisy, które określają odległości pojemników od zabudowań i elementów działki. Chodzi tu konkretnie o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przypadku naziemnych zbiorników o pojemności nieprzekraczającej 3 m3, czyli 3000 l należy uwzględnić odległość 3 metrów od budynków mieszkalnych, obiektów zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej, a także produkcyjnych i magazynowych, a ponadto 1,5 metra od granicy działki budowlanej. 

Natomiast dla zbiornika podziemnego o tej samej pojemności, czyli nieprzekraczającej 3m3, a więc 3000 l, odległość od zabudowań wszelkiego rodzaju powinna wynosić 1 metr, a od granicy działki budowlanej 0,5 metra. Wybierając odpowiednie miejsce do posadowienia zbiornika na gaz, niezależnie od jego typu i pojemności, trzeba pamiętać, aby zachować 3 metry od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej, a także od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV oraz 15 metrów przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równym lub większym od 1 kV. Trzeba też pamiętać o odstępie 5 metrów od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych. 

Nigdy nie należy umieszczać ani planować lokalizacji zbiornika na gaz propan w zagłębieniach terenu oraz miejscach podmokłych. Dotyczy to zarówno zbiorników podziemnych, jak i naziemnych o każdej pojemności. Znając te zasady, zdecydowanie łatwiej będzie wybrać odpowiednie miejsce do posadowienia zbiornika na gaz.

Źródło: LPGDirect.pl