czwartek, 20 sierpnia, 2020

Koszty usług w branży cash handling – czy da się je obniżyć?

Share

Jednym z wyzwań, jakiemu muszą sprostać przedsiębiorstwa z branży cash handlingu, jest rosnąca presja na obniżenie kosztów usług. Wymusza ona na firmach poszukiwanie nowych rozwiązań, które pozwolą na obniżkę cen przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości świadczonych działań. Jak więc utrzymać konkurencyjność oferty? Czy da się obniżyć koszty usług? Oto sposoby, które pomogą w osiągnięciu tych celów.

Ustandaryzowanie procesów związanych z obsługą gotówki

Jednym z głównych sposobów pozwalających na obniżenie kosztów usług w branży cash handling jest ustandaryzowanie procesów związanych z obsługą gotówki. Zasadniczo chodzi o to, aby cały obszar procedowania gotówki, czyli jej sortowania, przeliczania, składowania oraz konwojowania, posługiwał się ujednoliconymi standardami, także jeśli chodzi o przepływ informacji o niej pomiędzy poszczególnymi podmiotami biorącymi udział w łańcuchu dostaw.

Usprawnia to nie tylko identyfikację pakietów, ale wszystkich procesów związanych z fizyczną obsługą gotówki. Zwiększa również bezpieczeństwo transportu pieniędzy oraz przyczynia się do lepszej komunikacji pomiędzy uczestnikami obrotu. W efekcie pozwala ograniczyć koszty prowadzonych działań.

Jak jednak tego dokonać? Poprzez wdrażanie standardów GS1. W praktyce oznacza to zastosowanie ustandaryzowanych kodów kreskowych i komunikatów elektronicznych, co pozwala na ujednolicenie znakowania opakowań z gotówkę i ułatwia wymianę informacji. W efekcie dochodzi do:

  • automatyzacji procesu – standardy GS1 eliminują konieczność manualnego wprowadzania danych,
  • eliminacji niektórych ręcznych czynności, zwłaszcza na etapach przyjmowania i wydawania gotówki,
  • zwiększenia precyzji danych,
  • redukcji papierkowej roboty,
  • zmniejszenia rozmiarów dokumentacji,
  • usprawnienia inwentaryzacji,
  • zapewnienia możliwości śledzenia statusu przesyłki przez poszczególnych uczestników obrotu.

Lean Management w służbie niskich kosztów

Innym rozwiązaniem prowadzącym do obniżenia kosztów usług z zakresu cash handlingu jest wdrażanie zasad Lean Management. Pozwoli to na optymalizację procesów związanych z zarządzaniem i obsługą gotówki, optymalizację sieci dystrybucji, wydajniejsze określanie tras konwojowych oraz usprawnienie metody prognozowania potrzeb przedsiębiorstwa.

Lean Management, czyli z angielskiego szczupłe zarządzanie, jest coraz częściej wykorzystywaną strategią. Pozwala ono na kompleksowe zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie i jest stosowane nie tylko w zakładach produkcyjnych i usługowych, ale również w administracji i służbie zdrowia. Żeby Lean Management przyniosło wymierne rezultaty, jego wdrożenie warto zlecić specjalistom. Profesjonalna oferta nie będzie opierać się wyłącznie na wskazaniu możliwych usprawnień, ale także na ich implementacji oraz monitorowaniu i weryfikacji postępów.

Szerokie spektrum możliwości

Na wdrażaniu standardów GS1 i kultury Lean Management możliwości przedsiębiorstw z branży cash handling się nie kończą. Żeby obniżyć ceny i utrzymać konkurencyjność swoich ofert, część podmiotów decyduje się na koncentrację i poszerzenie ofert usług. Inną strategią jest ekspansja na zagraniczne rynki. Nie każde jednak przedsiębiorstwo jest do tego przygotowane.

Przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po nowoczesne technologie. Jednym z ciekawszych rozwiązań są mobilne urządzenia dla inkasentów. Firmy zgłaszają również zapotrzebowanie na nowoczesne linie technologiczne, służące m.in. do procesowania monet. Zapewniają one dużą sprawność działania, a zarazem są tanie w eksploatacji. Na tak zaawansowane rozwiązania mogą jednak pozwolić sobie tylko te firmy, które zarezerwują odpowiednie środki na inwestycje.

Rosnąca presja na obniżenie kosztu usług daje się we znaki przedsiębiorstwom z branży cash handling. Z drugiej jednak strony jest motorem napędowym zmian. Wyzwaniu temu będą w stanie sprostać jedynie te firmy, które już teraz wdrożą pierwsze usprawnienia. Ich efektem będzie zachowanie konkurencyjności na rynku.

Źródło: CHL Holding