sobota, 22 sierpnia, 2020

Dlaczego warto wybrać zewnętrznego inspektora bhp i ppoż w jednej osobie? 

Share

Każda firma ma swój wewnętrzny regulamin pracy, który jest dostosowany do warunków, miejsca pracy, a także liczby pracowników. Są jednak również takie zasady, które są obowiązujące dla wszystkich przedsiębiorstw. Chodzi o ogólne reguły związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także z ochroną przeciwpożarową.

Regulacje odnoszące się do ppoż i bhp w dużej mierze są dostosowane do każdego zakładu pracy, rodzaju przedsiębiorstwa, a nawet układu poszczególnych budynków. Jednak każda firma o przestrzeganiu tych zasad musi pamiętać. Osobą, która może nad tym czuwać, jest zewnętrzny inspektor bhp i ppoż. Może być to jedna osoba, która będzie łączyć te wszystkie funkcje.

Inspektor BHP

Do podstawowych zadań inspektora należy sprawdzenie, czy w danym miejscu pracy są przestrzegane w odpowiedni sposób zasady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. To, jaki konkretnie będzie zakres jego działań, może zależeć od specyfiki danej firmy. Inspektor BHP może być odpowiedzialny między innymi za przeprowadzanie szkoleń BHP – zarówno wstępnych dla nowych pracowników, którzy dopiero zapoznają się z nowym miejscem pracy, jak i okresowych dla  wszystkich pozostałych pracowników. Dopilnuje również, by szkolenia okresowe były powtarzane w odpowiednim czasie. Do pozostałych działań inspektora BHP może należeć przygotowanie do ewentualnego postępowania powypadkowego bądź kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy. Pomoże także w sprawdzeniu oraz przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, która obejmuje między innymi regulaminy pracy lub ocenę ryzyka zawodowego.

Inspektor ppoż

Jak sama nazwa wskazuje, inspektor ten jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy w danym zakładzie pracy i na jego terenie są przestrzegane wszystkie niezbędne zasady związane z ochroną przeciwpożarową. Sprawdza zatem umiejscowienie dróg ewakuacyjnych, lokalizację gaśnic oraz to, czy nie są w żaden sposób zastawione, czy jest do nich swobodny dostęp oraz – najważniejsze – czy są sprawne na wypadek wybuchu jakiegokolwiek pożaru na terenie przedsiębiorstwa. Może przeprowadzić także nadzór nad próbną ewakuacją firmy lub innymi ćwiczeniami związanymi właśnie z zasadami ochrony ppoż.

Jeden inspektor – dwie funkcje

Funkcje inspektora BHP oraz inspektora ppoż może bez problemu sprawować jedna osoba. Wiele firm decyduje się na właśnie taką współpracę z zewnętrznymi inspektorami. Daje to sporo korzyści. Dzięki temu można między innymi sprawdzić w tym samym czasie zarówno przestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy, jak i to, czy w ramach ochrony przeciwpożarowej wszystko działa bez zarzutu. Poza tym, dziedziny te są w dużej mierze od siebie zależne – w końcu bezpieczeństwo pracowników również zależy między innymi od tego, na jakim poziomie jest utrzymana w firmie ochrona ppoż.

Wybór jednego inspektora zarówno od spraw związanych z BHP, jak i zasadami przeciwpożarowymi sprawia, że w ramach jednej kontroli jest możliwość sprawdzenia wszelkich ewentualnych uchybień w tym zakresie – a przez to też szybkie wdrożenie działań naprawczych. Jednocześnie zaangażowanie jednego inspektora zewnętrznego do takich działań sprawia, że już dobrze zna specyfikę danej firmy i wie, na co konkretnie zwrócić uwagę.

Przestrzeganie zasad BHP i ppoż

Niewątpliwie, dbanie o respektowanie zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także z ochroną przeciwpożarową, jest kluczowym działaniem każdego przedsiębiorstwa. Nieprzestrzeganie tych reguł może w konsekwencji spowodować nałożenie bardzo wysokich kar – nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a przede wszystkim – może być bardzo poważnym narażeniem zdrowia i życia pracowników. Regularne sprawdzanie zakładu pracy przez inspektora BHP i ppoż pozwoli na uniknięcie ryzyka, szybkie wychwycenie jakichkolwiek nieprawidłowości, a w razie potrzeby – wprowadzenie zmian i działań naprawczych, które mają poprawić bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie. Warto stosować w tym przypadku zasadę znaną z przysłowia „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Czyli lepiej wcześniej sprawdzić, czy nie doszło do jakichkolwiek uchybień niż narażać pracowników na ryzyko.

Źródło: FireBHPsecurity – szkolenia BHP